nl/euvisjes: alles op een rijtje
netjes

[quote voedsel: vooral koolhydraten, zoals zetmeel, vochtige granen en meel, maar vooral stijfsel, bepaalde lijmen, e.d. Tevens worden schimmels en/of kleine dode insecten en mijten genuttigd. Zilvervisjes kunnen enige maanden zonder voedsel unquote ]


[data: ]

[data: ] Dossier. internet
{quote Hoekstra heeft het niet aangedurf(d)t software aan de Slurpr toe te voegen die beveiligde netwerken kan kraken, hoewel deze voor de wep-standaard wel beschikbaar is.unquote]heeft het niet aangedurf?
[data: ] Dossier.