problem
start
STEMcademy coming to India

clock
XXX
ART
WLewin
WLDelft
Walter Lewin55
55
55
solution
Solution to Problem #55 - Rotating Room
#55
#56
#56
#56

ABWwFP
A Beautiful World with Fascinating Physics
Personal & "Secret" - DO NOT WATCH
XXcosmology

Q1

XX https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/CMB_Timeline300_no_WMAP
AN
QQ
eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving worden aangebracht. Copyright matmaster behoudt het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van matmaster mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in matmaster opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van matmaster.nl. (ook niet via een eigen netwerk)
making an end grain chessboard

chessboard

EINSTEIN

geneesheer

Bomen over, of napraten over, uitdiepen.
..Par-koffie-plaats
.een roos

..twee gaten
...drie gebouw van jouw organisatie

..Trypofobie..
..wikipedia
..Par-koffie-plaatsgeneesheer
..Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op onbevoegd uitoefening van de geneeskunde zoals dat in de Wet Uitoefening Geneeskunst van Thorbecke (1865) was vastgelegd komen te vervallen. Alle niet-artsen functioneerden toen in de zorg volgens de 'verlengde-arm-constructie', waarbij handelingen door niet-artsen werden gezien als uitgevoerd door de 'verlengde arm' van de arts. Met de wet BIG hebben alle zorgverleners een eigen verantwoordelijkheid gekregen in de zorgverlening. Ook heeft de wet de mogelijkheden voor mantelzorgers vergroot.
..Par-koffie-plaats Dali
.. ..
Dali Kunst chessboard

index..
WALTER LEWIN