De informatie wordt dagelijks aangevuld.[ververst]

en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Copyright matmaster behoudt het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van matmaster mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in matmaster opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van matmaster.nl. (ook niet via een eigen netwerk)making chessboard
making a chess board inspired by Salvador Dali's melting clock


Bomen over, of napraten over, uitdiepen. Dali
index
index1
index2
index3