start
snow

61
sol

Art Quiz #62

62

63
Art Quiz #64

Art Quiz #65
Minimalism
Art Quiz #20
Problem #67 Shuttle Fuel Consumption
The pleasure was mine! Ofcoz we will stay in touch!
#67
#68Midsummer Night's Problem #69
#69 solution


Gepubliceerd op 1 aug. 2019
#69


WHY

Bomen over, of napraten over, uitdiepen.

..Par-koffie-plaats
.een roos

..twee gaten
...drie gebouw van jouw organisatie

..Trypofobie..
..wikipedia
..Par-koffie-plaatsgeneesheer
..Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op onbevoegd uitoefening van de geneeskunde zoals dat in de Wet Uitoefening Geneeskunst van Thorbecke (1865) was vastgelegd komen te vervallen. Alle niet-artsen functioneerden toen in de zorg volgens de 'verlengde-arm-constructie', waarbij handelingen door niet-artsen werden gezien als uitgevoerd door de 'verlengde arm' van de arts. Met de wet BIG hebben alle zorgverleners een eigen verantwoordelijkheid gekregen in de zorgverlening. Ook heeft de wet de mogelijkheden voor mantelzorgers vergroot.
..Par-koffie-plaats Dali
.. ..
Dali Kunst chessboard

index..
WALTER LEWIN

vanaf 28022019 ter-leering-ende-vermaeck
vanaf 28022019
nieuwe index
ein stein
index..nieuwe
mobiel 6
mobiel 6
ein stein
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
index mobiel 6 2
index mobiel 6 2 evergreen
index mobiel 6 2 evergreen2


www w3 orgsites.google.com/site/matmaster69/Homesite/matmaster69

matmaster69.blogspot.com/foxwood