w3!mat
.index ,


w3!mat
.index ,

'
SPREEKWOORDELIJKE
MATELOZE
ONZIN

Ergens tussen weer en tv , hemel en aarde ,op internet mijn waarde.
geen gezeur meer ik ben het nu zat Wilders---een knip Het is een maf gezicht.apeneiland een batterij fotografen het moment, er recht tegenover - tientallen meters verderop - een hele club bezoekers, exact met hetzelfde doel. Het lijken de spannende minuten voor de aanvang van een popconcert.---voor de neus De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
dus . w3!mat