• krant
  [{8]
  keer weer
  [{9]
  radio 5

 • [{10]

  !blogspottelijk
 • [{13]
  Is It OK To Pee In The Pool? Or Not To Pee In the Pool?
  WAS DAT EEN Q ?
  [{14]
  tomtom51
  [{15]
  tomtom 1 2 3 4 video

  [{16]
  de pauw
  momentum
  momentum
  Webresultaten
  mo-men-tum
  [moh- men-t uhm]
  NOUN [PLURAL MO-MEN-TA, MO-MEN-TUMS.]
  1.
  force or speed of movement; impetus, as of a physical object or course of events: The car gained momentum going downhill. Her career lost momentum after two unsuccessful films.
  2.
  Mechanics. a quantity expressing the motion of a body or system, equal to the product of the mass of a body and its velocity, and for a system equal to the vector sum of the products of mass and velocity of each particle in the system.
  3.
  Philosophy. moment.
  Related Question: What are the synonyms for momentum?
  Source: Dictionary.com

  DAT KOMT WEL AAN DE ORDE ONDERWEG.
  HEEN EN WEER.Drs "P"

  oftewel de-vierde-dimensie

  BOMEN
  2018 https://atlchessclub.com/


  Toch buiten de waarheid gerekend.
  Buiten de waard rekenen.
  Betekenis: niet gerekend hebben op hoe anderen er werkelijk over denken.
  <"http://matmaster.nl/prachtig.JPG">

  "http://www.franstoledo.nl/"
  Een ding is zeker.
  Je eigen tuin is het beste.
  Home
  VAN UW TUIN IS ER MAAR EEN.
  Niets is minder waar. "http://www.franstoledo.nl/media/84.jpg" http://franstoledo.nl/zie de site van de tuinman
  Het is een stofwisselingsaandoening die veroorzaakt wordt door een disbalans tussen voedselopname en lichamelijke activiteit. Met andere woorden, te veel eten en te weinig beweging. Hierdoor treedt een verstoring op in de regulatie van de stofwisseling door de hersenen. Het gaat mogelijk om een verstoring van de biologische klok die de stofwisseling, via het autonome zenuwstelsel, aan het dag- en nachtritme aanpast.
  Bron wiki:Het metabool syndroom (of metaboolsyndroom), ook wel insulineresistentiesyndroom, stofwisselingssyndroom of syndroom X,
  is een aandoening van energieverbruik en opslag.
  De diagnose van het metabool syndroom wordt gesteld als er sprake is van abdominale obesitas
  (populatiespecifieke criteria) plus ten minste twee van de vier volgende elementen aanwezig zijn [1]
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Metabool_syndroom verder bomen en uitdiepen
  Het is een stofwisselingsaandoening die veroorzaakt wordt door een disbalans tussen voedselopname en lichamelijke activiteit. Met andere woorden, te veel eten en te weinig beweging. Hierdoor treedt een verstoring op in de regulatie van de stofwisseling door de hersenen. Het gaat mogelijk om een verstoring van de biologische klok die de stofwisseling, via het autonome zenuwstelsel, aan het dag- en nachtritme aanpast.
  ;bron wikipedia

  ;;Het gaat mogelijk om een verstoring van de biologische klok die de stofwisseling, via het autonome zenuwstelsel, aan het dag- en nachtritme aanpast.
  ;;;
  https://youtu.be/4XD6JBvfdEYSnapje? ft. Wouter Hamel - Zomertijd en Wintertijd | Het Klokhuis

  het-besef-begint-te-komen-dat-alzheimer-een-aandachtsstoornis-is
  /?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=Kennislink

  Nieuwsbrief
  16-02-2018-

  Wat
  trekken
  sporters

  allemaal
  uit
  de

  kast
  om
  te
  winnen
  &utm_content=Kennislink

  Nieuwsbrief
  16-02-2018
  -
  Wat
  trekken
  sporters
  allemaal
  uit
  de
  kast
  om
  te
  winnen

  Het besef begint te komen dat Alzheimer een aandachtsstoornis is
  "
  Aandacht voor

  Arduino
  2017

  ValidValid ValidValidValidValid top balk

  ValidValidValidtop home balk balk met tekst
  bont en blauw = 06mobiel01 = = of .http://192.168.0.254. voor de sweex :8080/doc/index.htm
  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van matmaster en de sites die bij het matmaster netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op matmaster wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. naar matmaster69 blogspot element , by using vendor proprietary extensions such as "spacer" or "marquee" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead). by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).marquee[page up]About usAbout roof+ + For automobile roofs, see Sunroof. Tot + zoo ++ + handwerpen ++ 24 uur kijken ++ weten ++schap+opa 2011 zilver visjes netjeshierarchy


  2017 6 2
  Hiermee sla je de plank misschien of mis je verder niets.Geen verdere uitleg meer nodig.
  Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van matmaster zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of matmaster.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op matmaster geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Waar dan ook Alle informatie,
  al
  producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van matmaster, of met de tijdelijke onmogelijkheid om matmaster te kunnen raadplegen.Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van matmaster verkregen is. matmaster garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via matmaster verkregen informatie.
  ..https://www.libanonlyceum.nl/..
  top balk
  top balk
  top balk
  watdan
  watdan