[1]


Bomen over, of napraten over, uitdiepen.
..Trypofobie..
..wikipedia
..Par-koffie-plaatsgeneesheer
..Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op onbevoegd uitoefening van de geneeskunde zoals dat in de Wet Uitoefening Geneeskunst van Thorbecke (1865) was vastgelegd komen te vervallen. Alle niet-artsen functioneerden toen in de zorg volgens de 'verlengde-arm-constructie', waarbij handelingen door niet-artsen werden gezien als uitgevoerd door de 'verlengde arm' van de arts. Met de wet BIG hebben alle zorgverleners een eigen verantwoordelijkheid gekregen in de zorgverlening. Ook heeft de wet de mogelijkheden voor mantelzorgers vergroot.
..Par-koffie-plaats Dali
.................................................................................
.. a Waar gaan we naar toe?
.................................................................................
.. b index 04 04 2018
.. zoek op cvid ..rarediseases.info.nih.gov/diseases/6140/common-variable-immunodeficiency.............................................................................
.. cvid
Definition: A condition in which a person's immune system is not working properly and the body is unable to defend itself against bacteria, viruses, fungi, and other disease-causing organisms.
Source: Genetic and Rare Diseases (GARD) Information Center
.................................................................................
primary immunodeficiency (PI)
.................................................................................
.................................................................................
..schaken..............

15 TRICKS
.................................................................................
.................................................................................
15 15 15 =45
4 4 15 =23
4 3 3 =10
3 4 4 15 = 67
en geen = 26

[1]

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................