115f!U115 f! PUBLIC-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN school wiki! Vdown!

Orange creativity .
The Daily Motivator
It is a much cleverer thing to talk nonsense than to listen to it.
WYSIWYG What You See Is What You Get,WYTYSIWYTYG
What You Think You See Is What You Think You Get when a
program claims to be WYSIWYG but isn't
last modified 1.0 Strict.
This means that the resource in question identified itself as
that we successfully performed a formal
validation using an SGML or XML Parser
"XHTML 1.0 Strict" and
wakkere honden
De gedichten van den Schoolmeester
De ezel
De schoolmeester (Gerrit vande Linde)
Een ezel is een heer met een staart,
Dien hy van achteren draagt, als een paard.
Het verschil tussen ezels en geleerde doktoren
Zit hem soms minder in 't hoofd dan wel in de ooren.
In de Gerrit van de Linde straat
Op Poot
Hier ligt Poot :
Hy is dood.